Mens & Samenleving

PSYCHOLOGIE

Er zijn vele definities te bedenken voor het begrip Psychologie. Geruime tijd werd het gezien als de wetenschap van de ziel. In de huidige tijd wordt Psychologie gezien als een wetenschap van het menselijke gedrag in de ruimste zin. Een cursus voor degenen die inzicht willen verwerven in bijvoorbeeld de Arbeid-en Organisatiepsychologie, het menselijk gedrag op de werkvloer. Welke invloed heeft het werk of de organisatie op het gedrag van de werknemer? Denk hierbij o.a. aan thema’s als communicatie, samenwerken, leiderschap, veranderprocessen.

Lesmateriaal: in overleg met de docent.

Plaats:                 Roermond BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd:                     dinsdag 20.30 – 22.00 uur
Prijs:                    € 148,00 (12 themagerichte bijeenkomsten , incl. 21% BTW)
Start:                    03 oktober 2017
Nummer:            360.1

 

FILOSOFIE

Onze tijd roept nijpende morele vragen op over vele thema’s : van persoonlijke zingeving, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid, tot maatschappelijke kwesties als euthanasie, milieuvervuiling en de toekomst van onze planeet.

In deze cursus kijken we kritisch naar voorbeelden van hedendaagse morele antwoorden. De kritische blik ontlenen we aan de grote filosofen van de afgelopen eeuw.
Voor deelname aan deze cursus is geen speciale voorkennis of vooropleiding vereist.
Wel een open mind en belangstelling voor morele vragen.
Lesmateriaal : in overleg met de docent

Plaats:                              Roermond BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd:                                  dinsdag 19.00-21.00 uur
Prijs:                                 € 164,00 (10 lessen van 2 uur incl. 21% BTW)
Start:                                03 oktober 2017
Nummer:                         361.1

MINDFULNESS

Het begrip Mindfulness houdt in dat je open en bewust aanwezig bent in het huidige moment.Mindfulness betekent dus feitelijk : helemaal open en alert  te zijn en zonder oordeel waarnemen wat er in het hier en nu gebeurt. Dat lijkt simpeler dan het in werkelijkheid is. In de cursus leer je bewuster om te gaan met pijn, stress en andere ongemakken en je leert stil te staan bij wat er wezenlijk toe doet. Je leert bewust en “mindfull” keuzes te maken.

Plaats:      Roermond, BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd    :      Donderdag van 18.45 – 20.15 uur
Prijs   :     € 74,- (6 lessen van 1½ uur, exclusief cursusmateriaal; inclusief 21 % BTW
Start   :     Donderdag 05 oktober 2017
Nummer: 422.1

OPM:        Na 6 lessen kan de cursus evt, verlengd worden.