Talen

DAGCURSUS

Alle taalcursussen kunnen starten op ieder gewenst niveau mits er voldoende aanmeldingen zijn. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Engels

Spaans

Italiaans

Vakantiecursus Frans

Vakantiecursus Portugees
 

In de taalcursussen staan de spreek- en luistervaardigheid centraal. De cursussen worden verzorgd door vakbekwame docenten. Deelname aan een taalcursus staat open voor iedereen die een taal wil leren beheersen of reeds opgedane kennis wil opfrissen of verdiepen. De cursussen bestaan gewoonlijk uit 24 bijeenkomsten van 1 1/2 klokuur per week. Voor een optimaal resultaat is het nodig thuis aandacht te besteden aan de lesstof. De docent zal dit aangeven.

Opbouw van de cursussen

Instapniveau
Als u niet kunt inschatten wat uw instapniveau is, kunt u via ons kantoor een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek met de docent.

Niveau 1 en 2
In de eerste twee jaren wordt de basis gelegd voor de kennis van de taal. U leert de belangrijkste onderdelen van de grammatica en u verwerft een zodanige woordenschat dat u een eenvoudig gesprek in de vreemde taal kunt verstaan en dit zelf kunt voeren.

Niveau 3, 4 en 5
In deze jaren wordt de grammaticale kennis opgefrist en uitgebreid. De woordenschat wordt aanzienlijk verrijkt. De conversatie neemt in deze cursussen een steeds belangrijkere plaats in.

Niveau 6
Deze cursussen zijn bestemd voor diegenen die reeds meerdere jaren de betreffende taal bestudeerd hebben. De kennis wordt herhaald en uitgebreid; het merendeel van de lestijd wordt besteed aan conversatie.