Nederlands

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN  NIVEAU A 1

Deze cursus is bedoeld voor alle anderstaligen die de beginselen van de Nederlandse taal willen leren.

Le cours s’adresse à tous ceux qui sont désireux d’apprendre les rudiments de la langue néerlandaise.

This course is meant for all those who intend to learn the basic principles of the Dutch language.

Dieser Kurs ist für alle Ausländer die die Niederländische Sprache lernen möchten.

Hollandaca lisanini ögrenmek için yardimci ariyorsaniz: Volksuniversiteit’ te ögrenebilirsiniz. Si ud.

Desea tener avuada para el estudio del Holandes, pueda dirigirse al la Universidad Popular.

Ako želite da naučite nizozemski jezik, obratite se nama u Volksuniversiteit.

De Volksuniversiteit organiseert al jaren taallessen voor volwassen anderstaligen die het Nederlands als tweede taal willen leren. Het accent ligt in deze cursus op praktische spreekvaardigheid en leesvaardigheid. Natuurlijk komen ook eenvoudige grammaticale principes van de Nederlandse taal aan bod. Lesmateriaal: door de docent aangeleverd: ± € 42,00. ( bestaande uit : een leer/werkboek, 4 audio-CD’s, een leesboek en een woordenschatwijzer en veel (gekopieerde) extra’s. In de loop van de cursus kunnen de cursisten nog een grammaticaboek met oefeningen kopen voor € 13,00  maar dat is niet verplicht.

Plaats      :      Roermond BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd          :       dinsdag , 20.30 -22.00 uur
Prijs         :      € 243,00 (22 lessen, exclusief lesmateriaal)
Start         :      01 oktober 2019
Nummer :      201.1
Bij voldoende aanmeldingen kan TUSSENTIJDS nog  eenzelfde cursus worden opgestart.

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN  NIVEAU A2.

Deze cursus bouwt voort op Nederlands voor anderstaligen 1; speciaal bedoeld voor degenen die reeds hebben deelgenomen aan Nederlands voor anderstaligen A1.

Plaats      :                 Roermond  BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd          :                 dinsdag, 18.45 – 20.15  uur
Prijs         :                 € 243,00 (22 lessen ,exclusief lesmateriaal door        docent samengesteld: ± €55,00)
Start        :                 01 oktober 2019
Nummer:                 202.1

Bij voldoende aanmeldingen kan TUSSENTIJDS  voor degenen, die al wat meer de  Nederlandse taal  beheersen, nog eenzelfde cursus worden opgestart.
Lesmateriaal wordt door de docent aangeleverd: kosten ongeveer € 55,00 af te rekenen contant aan de docent.
Het lesmateriaal bestaat uit: Een leer/werkboek, 4 audio-CD’s, een grammaticaboek met oefeningen en veel ( gekopieerde) extra’s.

NEDERLANDS voor ANDERSTALIGEN NIVEAU B1

Mensen die taalniveau B1 hebben, begrijpen teksten die voor het grootste deel uit veelgebruikte woorden bestaan. Maar ze begrijpen ook taal die moeilijker is,  als ze daar veel mee te maken hebben. Bijvoorbeeld door hun werk of hobby. De cursus sluit aan op de cursus A2.

Plaats      :            Roermond BC Broekhin , Bob Boumanstraat 30
Tijd          :            donderdag 18,45- 20.15 uur
Prijs        :            €  243,00 (22 lessen exclusief lesmateriaal)
Start       :             donderdag 03 oktober 2019
Nummer:             203.1

NEDERLANDS voor ANDERSTALIGEN B2
taalniveau B2
Heeft iemand taalniveau B2?

Dan begrijpt hij een tekst waarin de schrijver een standpunt inneemt over een actueel onderwerp. Hij kan ook genieten van hedendaagse literatuur. De cursus sluit aan op B1.

Plaats         : Roermond BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd              :  Dinsdag 18.45 -20.15 uur
Prijs             : € 243,- ( 22 lessen,exclusief lesmateriaal)
Start             : 01 oktober 2019
Nummer     : 204.1

NEDERLANDS voor BEGINNERS (en laaggeletterden)

Nederlands Beginners Vooral lezen en schrijven.
De cursus is bedoeld voor laaggeletterde volwassenen met Nederlands als moedertaal met het doel de lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren.
Laaggeletterde volwassenen welke bijvoorbeeld moeite hebben met:
• formulieren invullen, zoals voor uitkeringen, toeslagen en belastingen;
• medische informatie lezen, zoals bijsluiters van medicijnen;
• kinderen voorlezen;
• computer, tablet en telefoon gebruiken
VUML is partner binnen het afgesloten Taalakkoord.

Plaats     : Roermond BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd         : donderdag 18.45 -20.15 uur
Prijs        : € 243,- (22 lessen, exclusief lesmateriaal)
Start        : 03 oktober 2019
Nummer: 207.1

 

CORRECT SCHRIFTELIJK NEDERLANDS

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die het een lastige opgave vindt om voor zijn werk of vereniging een artikel, brief, verslag, de tekst van een advertentie of notulen van een vergadering te schrijven. De cursus bestaat uit vijf onderdelen: spelling, woordkeuze, leestekens, zinsbouw/stijl en zakelijke teksten.

Plaats    : Roermond BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd        : dinsdag 18.45  – 20.15  uur
Prijs       : € 121,50 (11 lessen, exclusief lesmateriaal)
Start       : 01 oktober 2019
Nummer: 208.1