Frans

Vakantiecursus Frans (1a)

In deze cursus maakt u op een eenvoudige wijze kennis met de Franse taal. Uitgangspunt zijn praktische situaties zoals een winkel bezoeken, een kamer reserveren, telefoneren enz. Het spreken van de taal staat in deze cursus voorop. Het geheel zal ondersteund worden met enige basisgrammatica. Lesmateriaal: door de docent aangeleverd.

Plaats:                 Roermond BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd                      donderdag 18.45 – 20.15 uur
Prijs:                    € 121,50 (11 lessen, exclusief lesmateriaal)
Start:                    03 oktober 2019
Nummer:            210.1a

 

Vakantiecursus Frans (1b)

In deze cursus maakt u op een eenvoudige wijze kennis met de Franse taal. Uitgangspunt zijn praktische situaties zoals een winkel bezoeken, een kamer reserveren, telefoneren enz. Het spreken van de taal staat in deze cursus voorop. Het geheel zal ondersteund worden met enige basisgrammatica. Lesmateriaal: door de docent aangeleverd.

Plaats  : Roermond, BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd      : donderdag 18.45-20.15 uur
Prijs     : Ç 121,50 ( 11 lessen ,exclusief lesmateriaal )
Start     : 23 januari 2019
Nummer: 210.1b

 

FRANS 1

De onderdelen die bij Frans 1 aan de orde komen, zijn : jezelf voorstellen, iets vertellen over je woonomgeving, boodschappen doen, beschrijven hoe je huis eruit ziet, vragen waar iemand vandaan komt en aangeven waar jezelf vandaan komt, iets vertellen over je familie , een hotelkamer reserveren, vertellen  over je hobby’s, zeggen wat je hebt gedaan en wat je gaat doen, vragen om informatie, vragen om de weg te wijzen , jezelf redden in een winkel, terras, restaurant en de getallen. Er zal gewerkt worden met de teksten in het tekstboek en de bijbehorende opdrachten. Ook zullen er regelmatig spreekoefeningen zijn, waarbij er in tweetallen geoefend kan worden. Er zal ook af en toe een stukje grammatica uitgelegd worden en er zullen regelmatig nieuwe werkwoorden aan bod komen.
Huiswerk 1 a 2 uur per week
Boek: C’est bien ça, ISBN: 978-90-01-40288-4, Uitgever: Noordhoff Uitgevers, Tekstboek + werkboek deel 1

Plaats:                 Roermond BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd:                     dinsdag 20.30- 22.00 uur
Prijs:                    € 243,00 (22 lessen, exclusief lesmateriaal)
Start:                    01 oktober 2019
Nummer:            211.11

Plaats:                 Weert Philips van Horne, Wertastraat1
Tijd:                     dinsdag 18.45 20.15 uur
Prijs:                    € 243,00 (22 lessen, exclusief lesmateriaal)
Start:                    01 oktober 2019
Nummer:            211.2

FRANS 3

Deze cursus is bestemd voor degenen die Frans 2 gevolgd hebben, maar ook voor hen die enige kennis bezitten, bijv. omdat ze 1 of 2 jaar Franse les hebben gehad. Bij twijfel over het juiste instapniveau kan men overleggen met de docent. De grammatica en vaardigheden zullen hier nog verder worden uitgediept en ook de Franse cultuur komt hier aan bod. 

Huiswerk 1 a 2 uur per week

Lesmateriaal: Zie Frans 1 + C’est bien ça 2. Noorhoff Uitgevers B.V.
ISBN 9789001402914. Tekstboek + werkboek deel 2

Plaats :                  Roermond  BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd:                       dinsdag 18.00-19.30  uur
Prijs:                      €243,00 (22 lessen, exclusief cursusmateriaal)
Start:                     01 oktober 2019
Nummer:             213.1

FRANS CONVERSATIE

De cursist moet de basisgrammatica voldoende beheersen. Uitgangspunt zijn allerlei onderwerpen waarover tijdens de les gepraat wordt. De nadruk ligt op het zelf spreken en actieve deelname in een kleine groep. Het verdient aanbeveling om voor meer inlichtingen over deze cursus naar de informatieavond te komen.

Plaats:                 Roermond BC Broekhin, Bob Boumanstraat 30
Tijd:                     donderdag 18.45 – 20.15 uur
Prijs:                    € 243,00 (22 lessen, exclusief lesmateriaal)
Start:                   03 oktober 2019
Nummer:           217.1

Plaats:                 Weert Philips van Horne, Wertastraat 1
Tijd:                     dinsdag 18.45 – 20.15 uur
Prijs:                    € 243,00 (22 lessen, exclusief lesmateriaal)
Start:                   01 oktober 2019
Nummer:            217.2